Emergo Helse

HVA ER HYPNOTERAPI?

Hypnoterapi er en behandlingsform der vi henvender oss til ditt ubevisste sinn for å påvirke tankemønstre som skaper problemer for deg.

 

Det er ofte i det ubevisste sinn det ligger utfordringer med å få til ønskede endringer. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn kan begynne å samarbeide.

Bevisste ønsker og tanker vil ofte være i konflikt med underbevisstheten som er basert på gamle erfaringer, glemte erfaringer og dyptliggende instinkter.
Som et resultat vil disse to sinnene ofte kommunisere motstridig. F.eks du ønsker å gå ned i vekt, men er raskt tilbake til gamle uvaner med før mye søtsaker. Mange ganger er vi ikke klar over hvilke gamle tanker og erfaringer som ligger bak et spisemønster vi ønsker å forandre.
Det er det samme med røyking. Du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til. Litt ekstra stress på jobben og du klarer ikke å la røyken ligge.

Hvorfor er det så vanskelig å bryte en vane som vi selv ønsker å forandre?
Svaret er at viljestyrke tilhører vårt bevisste sinn, men vanen og de underliggende tankene ligger i det ubevisste sinn.

Samarbeid mellom bevisst sinn, bl.a fornuft og viljestyrke og ubevisst sinn, bl.a følelser og gammel programmering, gir resultater
Når disse to sinnene er i kontakt og jobber sammen, som de gjør i hypnose, da vil fordelaktige forandringer kunne skje.

 

Hva er Hypnose?
Når ordet hypnose kommer opp, dukker det opp mange myter og misforståelser, som at det er noe mystisk eller en tilstand der man blir kontrollert.
Ikke noe kunne være lenger fra virkeligheten.

Definition av hypnose:
Hypnose er en tilstand av avslapping der den kristiske sansen forbigås og selektiv tenking etableres.
Denne dype avslapping kalles også transe. Transe som tilstand er normalt.
Vi er i transe hver dag, f.eks når vi er oppslukt av en bok eller et program på TV eller vi drømmer oss vekk i en melodi.

Det er denne typen av dyp avslapping vi benytter for å jobbe terapeutisk med det ubevisste sinn.
Hypnose i underholdningssammenheng har ikke noe å gjøre med behandlingsformen Hypnoterapi.

 

Hvorfor virker Hypnoterapi?
Nøkkelen til grunnleggende forandring ligger i ubevisstheten.
Samarbeid mellom bevisst sinn, bl.a fornuft og viljestyrke og ubevisst sinn, bl.a følelser og gammel programmering, gir resultater.
Når disse to sinnene er i kontakt vil fordelaktige forandringer kunne skje.

Det skjer en «omprogrammering" og det vil kun være i tråd med det du ønsker å forandre.

Jeg jobber med røykeslutt og snuskutt samt søtsug avvenning
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

 

 

TA KONTAKT

Har du spørsmål om hypnoterapi, eller ønsker å bestille en behandling.


Send meg en epost på post@emergohelse.no
så tar jeg kontakt med deg.

Marika